جمعه ۲۶ اسد ۱۳۹۷ ۱۷:۱۳

Friday 17 August 2018 17:13


زمان حال و تبدیلگر تاریخ

میلادی به شمسی
 
شمسی به میلادی
 

ساعت در شهرهای دیگر

شهرتاریخساعتTimezone
Kabul2018-08-1705:13pm+04:30
New York2018-08-1708:43am-04:00
Dubai2018-08-1704:43pm+04:00
Tehran2018-08-1705:13pm+04:30
London2018-08-1701:43pm+01:00
Berlin2018-08-1702:43pm+02:00
Rome2018-08-1702:43pm+02:00
Moscow2018-08-1703:43pm+03:00
Toronto2018-08-1708:43am-04:00
Calcutta2018-08-1706:13pm+05:30
Shanghai2018-08-1708:43pm+08:00
Paris2018-08-1702:43pm+02:00
Tokyo2018-08-1709:43pm+09:00
Riyadh2018-08-1703:43pm+03:00
Istanbul2018-08-1703:43pm+03:00
Qatar2018-08-1703:43pm+03:00
en