پنجشنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۷ ۱۳:۱۲

Thursday 17 January 2019 13:12


زمان حال و تبدیلگر تاریخ

میلادی به شمسی
 
شمسی به میلادی
 

ساعت در شهرهای دیگر

شهرتاریخساعتTimezone
Kabul2019-01-1701:12pm+04:30
New York2019-01-1703:42am-05:00
Dubai2019-01-1712:42pm+04:00
Tehran2019-01-1712:12pm+03:30
London2019-01-1708:42am+00:00
Berlin2019-01-1709:42am+01:00
Rome2019-01-1709:42am+01:00
Moscow2019-01-1711:42am+03:00
Toronto2019-01-1703:42am-05:00
Calcutta2019-01-1702:12pm+05:30
Shanghai2019-01-1704:42pm+08:00
Paris2019-01-1709:42am+01:00
Tokyo2019-01-1705:42pm+09:00
Riyadh2019-01-1711:42am+03:00
Istanbul2019-01-1711:42am+03:00
Qatar2019-01-1711:42am+03:00
en