پنجشنبه ۶ میزان ۱۴۰۲ ۱۱:۵۹

Thursday 28 September 2023 11:59


زمان حال و تبدیلگر تاریخ

میلادی به شمسی
 
شمسی به میلادی
 

ساعت در شهرهای دیگر

شهرتاریخساعتTimezone
Kabul2023-09-2811:59am+04:30
New York2023-09-2803:29am-04:00
Dubai2023-09-2811:29am+04:00
Tehran2023-09-2810:59am+03:30
London2023-09-2808:29am+01:00
Berlin2023-09-2809:29am+02:00
Rome2023-09-2809:29am+02:00
Moscow2023-09-2810:29am+03:00
Toronto2023-09-2803:29am-04:00
Calcutta2023-09-2812:59pm+05:30
Shanghai2023-09-2803:29pm+08:00
Paris2023-09-2809:29am+02:00
Tokyo2023-09-2804:29pm+09:00
Riyadh2023-09-2810:29am+03:00
Istanbul2023-09-2810:29am+03:00
Qatar2023-09-2810:29am+03:00
en