جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷ ۱۹:۵۳

Friday 19 October 2018 19:53


زمان حال و تبدیلگر تاریخ

میلادی به شمسی
 
شمسی به میلادی
 

ساعت در شهرهای دیگر

شهرتاریخساعتTimezone
Kabul2018-10-1907:53pm+04:30
New York2018-10-1911:23am-04:00
Dubai2018-10-1907:23pm+04:00
Tehran2018-10-1906:53pm+03:30
London2018-10-1904:23pm+01:00
Berlin2018-10-1905:23pm+02:00
Rome2018-10-1905:23pm+02:00
Moscow2018-10-1906:23pm+03:00
Toronto2018-10-1911:23am-04:00
Calcutta2018-10-1908:53pm+05:30
Shanghai2018-10-1911:23pm+08:00
Paris2018-10-1905:23pm+02:00
Tokyo2018-10-2012:23am+09:00
Riyadh2018-10-1906:23pm+03:00
Istanbul2018-10-1906:23pm+03:00
Qatar2018-10-1906:23pm+03:00
en