چهارشنبه ۷ حوت ۱۳۹۸ ۱۴:۲۰

Wednesday 26 February 2020 14:20


زمان حال و تبدیلگر تاریخ

میلادی به شمسی
 
شمسی به میلادی
 

ساعت در شهرهای دیگر

شهرتاریخساعتTimezone
Kabul2020-02-2602:20pm+04:30
New York2020-02-2604:50am-05:00
Dubai2020-02-2601:50pm+04:00
Tehran2020-02-2601:20pm+03:30
London2020-02-2609:50am+00:00
Berlin2020-02-2610:50am+01:00
Rome2020-02-2610:50am+01:00
Moscow2020-02-2612:50pm+03:00
Toronto2020-02-2604:50am-05:00
Calcutta2020-02-2603:20pm+05:30
Shanghai2020-02-2605:50pm+08:00
Paris2020-02-2610:50am+01:00
Tokyo2020-02-2606:50pm+09:00
Riyadh2020-02-2612:50pm+03:00
Istanbul2020-02-2612:50pm+03:00
Qatar2020-02-2612:50pm+03:00
en