یکشنبه ۲۹ حمل ۱۴۰۰ ۰۰:۴۸

Sunday 18 April 2021 00:48


زمان حال و تبدیلگر تاریخ

میلادی به شمسی
 
شمسی به میلادی
 

ساعت در شهرهای دیگر

شهرتاریخساعتTimezone
Kabul2021-04-1812:48am+04:30
New York2021-04-1704:18pm-04:00
Dubai2021-04-1812:18am+04:00
Tehran2021-04-1812:48am+04:30
London2021-04-1709:18pm+01:00
Berlin2021-04-1710:18pm+02:00
Rome2021-04-1710:18pm+02:00
Moscow2021-04-1711:18pm+03:00
Toronto2021-04-1704:18pm-04:00
Calcutta2021-04-1801:48am+05:30
Shanghai2021-04-1804:18am+08:00
Paris2021-04-1710:18pm+02:00
Tokyo2021-04-1805:18am+09:00
Riyadh2021-04-1711:18pm+03:00
Istanbul2021-04-1711:18pm+03:00
Qatar2021-04-1711:18pm+03:00
en