چهارشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۸ ۲۱:۴۶

Wednesday 13 November 2019 21:46


زمان حال و تبدیلگر تاریخ

میلادی به شمسی
 
شمسی به میلادی
 

ساعت در شهرهای دیگر

شهرتاریخساعتTimezone
Kabul2019-11-1309:46pm+04:30
New York2019-11-1312:16pm-05:00
Dubai2019-11-1309:16pm+04:00
Tehran2019-11-1308:46pm+03:30
London2019-11-1305:16pm+00:00
Berlin2019-11-1306:16pm+01:00
Rome2019-11-1306:16pm+01:00
Moscow2019-11-1308:16pm+03:00
Toronto2019-11-1312:16pm-05:00
Calcutta2019-11-1310:46pm+05:30
Shanghai2019-11-1401:16am+08:00
Paris2019-11-1306:16pm+01:00
Tokyo2019-11-1402:16am+09:00
Riyadh2019-11-1308:16pm+03:00
Istanbul2019-11-1308:16pm+03:00
Qatar2019-11-1308:16pm+03:00
en